BÀI VIẾT

20190322_100026

Xây dựng khuôn viên trường

Để khuôn viên nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn BGH trường TH Quảng Thanh đã không ngừng tu sửa, xây dựng các công trình xã hội hóa.

BÁC HỒ – KẾT TINH HỒN DÂN TỘC

Bác Hồ – Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã mãi đi xa, nhưng hình…