chi bộ

IMG_0016

Chi bộ trường TH Quảng Thanh

1. Trần Ngọc Thuyết    – Bí thư chi bộ      Điện thoại: 01292762456 2. Nguyễn Thị Liễu  – Phó bí thư      Điện thoại:…