Hoạt động chuyên môn

vô

Nghề giáo, một nghề cao quý!

     Có thể nói, nghề giáo là nghề có lịch sử ra đời sớm nhất trong các ngành nghề. Từ xưa đến nay, bất kể trong thời kỳ nào người thầy…
hoa

NGHĨA CÔ THẦY MÃI KHÔNG QUÊN

NGHĨA CÔ THẦY MÃI KHÔNG QUÊN       Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành…
Sach

Những bài luận Tiếng anh hay

 WRITE A PARAGRAPH ABOUT THE VALUE OF LIBRARIES A  library is an ocean of all kind information, their boundaries continue to extend with numerous contribution of the endless streams of knowledge. Thus, it has a peculiar fascination for scholars, and all people…