Thơ

20

Mừng Ngày 20/10

Hôm nay dưới mái trường này Trong tháng mười đó, có ngày hai mươi Các…
Chúc mừng phụ nữ

Mẹ

Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn Khi bước chân con không còn chập chững Gánh nước mỗi…