Tin tức

Tập huấn thông tư 22

Ngày 22 tháng 11 năm 2016. Tập thể CB GV Trường Tiểu học Quảng Thanh tham gia tập huấn Thông Tư 22/2016 tại UBND xã Quảng Phương.