Chăm sóc Ngĩa trang liệt sĩ

Tháng Ba 29, 2021 2:40 chiều

Liên đội Trường Tiểu học Quảng Thanh đã trồng hoa và làm vệ sinh chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

1 2 3