Tập huấn dân vũ cho học sinh và giáo viên.

Tháng Ba 15, 2021 3:03 chiều

Liên Đội trường TH Quảng Thanh  đã tổ chức tập huấn dân vũ cho học sinh và giáo viên.

dan vu 2 dan vũ 3 dan vu 4 dan vu