Thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ

Tháng Hai 26, 2020 7:28 sáng

Liên đội đã tổ chức đến thăm hỏi, trao quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ

tq1 tq3 tq4 tq5 tq2 tq6