Liên hệ

Trường Tiểu học Quảng Thanh

Địa chỉ:  Thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh,  huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Người phát ngôn: Ông: Trần Ngọc Thuyết     Chức vụ: Hiệu Trưởng 

Điện thoại:  0977395596 – Email:  thquangthanh_qt@quangbinh.edu.vn