Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019-2020.

Tháng Mười 20, 2019 9:06 chiều

Liên Đội trường Tiểu học Quảng Thanh đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Liên Đội nhiệm kỳ 2019-2020.

l10 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8