Giáo viên TPT Đội hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm cho HS

Tháng Mười 1, 2019 9:07 sáng

 

 

Sáng 30/9/2019, giờ chào GV TPT Đội hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm cho HS.

m5 mu 1 mu 2 mu 3 mu 4 mu