HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Mười 20, 2019 8:51 chiều

Trường Tiểu học Quảng Thanh đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020.

TAP 2 TAP THE CC c1 c2 c3 c4 CC2 CC3 CC5 CC6 CC7 CC 4 CC dUNG cc kHIEM