KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY “TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VIỆT NAM”

Tháng Năm 23, 2018 8:55 sáng

Kỷ niệm 72 năm ngày “Truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam“, Thầy và trò trường Tiểu học Quảng Thanh hưởng ứng vẽ tranh.

vt1vt5 vt6 vt7 vt8 vt9 vt10 vt11 vt12 vt13 vt14