Lễ Kết nạp Đảng viên mới

Tháng Tám 17, 2018 8:17 sáng

Ngày 07/8/2018 đ/c Hoàng Thị Phượng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

39410274_246279499547984_4200812825368592384_n 39409097_1854968827927726_7911604954966523904_n