Mừng ngày 20/10

Tháng Mười 23, 2017 8:26 sáng

anh 1

Công Đoàn trường TH Quảng Thanh tổ chức thi đấu bóng chuyền và

kéo co giữa Tổ 4, 5 và Tổ 1, 2, 3 – Hành chính mừng ngày 20/10

1. Thi đấu bóng chuyền: Tổ 4, 5 dành chiến thắng.

bc 4 bc 5

bc 6 bc 3 bc 2

2. Thi kéo co: Tổ 1, 2, 3 – Hành chính chiến thắng

keo co 1 kéo co kéo co2

Video kéo co giữa hai tổ:  https://www.facebook.com/ngocha.mai.775/videos/1965999296981552/

https://www.facebook.com/ha.hien.56679/videos/699064250299821/