Ngày hội học sinh Tiểu học năm học 2018-2019

Tháng Hai 22, 2019 1:56 chiều

Ngày 21 tháng 02 năm 2019 cùng với HS trong toàn tỉnh, Trường TH Quảng Thanh tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học  năm học 2018-2019″.

chào cơ

Thi: Rung chuông vàng

thi rc

Thi:  “Nét chữ nết người”

chu 1 chữ 1 chữ 2 chu 3  chu 4 chu v

 

Trò chơi: Bịt mắt bắt vịt

vịt 1 vịt 2 vịt

Trao giải thưởng

giai chữ viêt giai tc giải trò chơi