Tặng quà cho Học sinh khuyết tật và HS có hoàn cảnh khó khăn

Tháng Mười Một 13, 2017 8:30 sáng

Cô Hà Thị Tình đã tặng 7 suất quà cho học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

C360_2017-10-09-07-07-49-507 C360_2017-10-09-07-07-54-742 C360_2017-10-09-07-08-08-244 C360_2017-10-09-07-08-11-233