Tổ chức Ngày sách Việt Nam 2018

Tháng Tư 16, 2018 10:02 sáng

 

 

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2018 Trường Tiểu học Quảng Thanh đã tổ chức cho học sinh đọc sách và thi kể chuyện theo sách.

hh3   od h1  h3 h4 hh1 ggghh2