Ngày hội học sinh Tiểu học năm học 2017-2018

Tháng Ba 16, 2018 4:58 chiều

Chiều ngày 16/3/2018 Trường TH Quảng Thanh tổ chức các phần thi sau:

I. Thi vẽ tranh:  Mỗi lớp 5 HS thi vẽ tranh theo chủ đề của từng khối.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

t1 t2 t3 t4

II. Trò chơi

1. Đổ nước vào chai

1 2 3 4 5 6

2. Ném bóng vào thau

1 2 3 4 5 6

3. Kéo co

1 2 3 4 5 6