Tưng bừng Ngày hội học sinh Tiểu học năm học 2017 – 2018

Tháng Ba 16, 2018 10:15 sáng

Ngày 16 tháng 3 năm 2018 cùng với HS trong toàn tỉnh, Trường TH Quảng Thanh tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học  năm học 2017-2018″.

1. Phần thi:  Hái hoa

Mỗi lớp có 05  học sinh tham gia (4 HS GVCN tự chọn và 1 HS được bốc thăm) lên hái hoa và trả lời câu hỏi kiến thức các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh, Tin học, âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục địa phương, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn… giúp học sinh nâng cao hiểu biết, có điều kiện vận dụng hiểu biết của bản thân vào cuộc sống hàng ngày.

hhh

h14 h15 h16 hái hoa 1 hh3 hh4 hh5 hh7 hh8 hh9 hh10 hh11 hh12

hh13

 

2. Thi Nét chữ – Nết người

– Mỗi học sinh sẽ viết 1 bài theo đề ra của trường.