VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ ĐỂ KĨ NIỆM NGÀY 22/12/2017

Tháng Mười Hai 18, 2017 10:08 sáng

20171218_081948 20171218_082153 20171218_082532 20171218_082551