Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Tháng Hai 26, 2020 7:35 sáng

Ngày 24/2/2020, chi bộ trường Tiểu học Quảng Thanh đã tổ chức thành công Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

dh h2 h3 h4 h5