Phun khử khuẩn tại trường TH Quảng Thanh

Tháng Năm 10, 2021 3:35 chiều

Bam hiệu nhà trường đã chỉ đạo phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường, trong và ngoài lớp học, các phòng chức năng.

fhgf hmmhg htrth mhg p pp